Giải bài 1 Trang 91 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 91 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 21: Di truyền y học.

Đề bài 1 Trang 91 SGK Sinh học 12:

Hãy dùng sơ đồ tóm tắt cơ chế gây bệnh phêninkêto niệu ở người.

Lời giải câu 1 Trang 91 SGK Sinh học lớp 12

Gen mã hóa enzim xúc tác bị đột biến → axit amin phêninalanin không được chuyển hoá thành tirôzin → phêninalanin bị ứ đọng trong máu, chuyển lên não đầu độc tế bào thần kinh làm bệnh nhân bị thiểu năng trí tuệ dẫn đến mất trí.

BAIVIET.COM