Giải bài 1 Trang 91 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 1 Trang 91 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 24: Vùng biển Việt Nam.

Đề bài 1 Trang 91 SGK Địa lí 8:

Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu biển?

Lời giải câu 1 Trang 91 SGK Địa lí lớp 8:

– Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình năm của nước biển tầng mặt là trên 23ºC, biên độ nhiệt trong năm nhỏ.

– Chế độ gió: Trên biển Đông, gió hướng đông bắc chiếm ưu thế từ tháng 10 đến tháng 4, các tháng còn lại ưu thế thuộc về gió tây nam.

– Chế độ mưa: Lương mưa trên biểu đạt 1100 – 1300 mm/năm.

BAIVIET.COM