Giải bài 1 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 1 Trang 84 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm.

Đề bài 1 Trang 84 SGK Công nghệ 6:

Tại sao phải làm chín thực phẩm ?

Lời giải câu 1 Trang 84 SGK Công nghệ lớp 6:

Vì nhiều thực phẩm phải làm chín mới có thể sử dụng được. Ngoài ra còn giúp thực phẩm dễ tiếp thụ và ngon hơn.

(BAIVIET.COM)