Giải bài 1 Trang 9 SGK Lịch sử lớp 8

Giải bài 1 Trang 9 SGK Lịch sử lớp 8, phần bài tập Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.

Đề bài 1 Trang 9 SGK Lịch sử 8:

Lập niên biểu về Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Lời giải câu 1 Trang 9 SGK Lịch sử lớp 8:

Thời gianSư kiện, diễn biến chínhKết quả
1 – 12 – 1773Nhân dân cảng Bô-xton tấn công 4 tàu chở chè AnhTạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển
5 – 9 đến 26 – 10 – 1774Đại hội Phi-la-đen-phi-aTạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển
4 – 1775Chiến tranh bùng nổ do G.Oa-sinh-tơn chỉ huyMột nước cộng hòa ra đời với hiến pháp 1787
4 – 7 – 1776Tuyên ngôn độc lập ra đời
17 – 10 – 1777Chiến thắng Xa-ra-tô-ga

(BAIVIET.COM)