Giải bài 1 Trang 9 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 1 Trang 9 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 2: Khí hậu châu Á.

Đề bài 1 Trang 9 SGK Địa lí 8:

Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của ba địa điểm dưới đây, em cho biết:

– Mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào?

– Nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của mỗi địa điểm đó

giai bai 1 trang 9 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu 1 Trang 9 SGK Địa lí lớp 8:

– Ba biểu đồ khí hậu thuộc các kiểu khí hậu sau đây:

  • U-lan Ba-to (Mông cổ): thuộc kiểu khí hậu ôn đới lục địa.
  • E Ri-át (A-rập Xê-út): thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới khô.
  • Y-an-gun (Mi-an-ma): thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.

– Đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa mỗi địa điểm:

  • U-lan Ba-to: nhiệt độ trung bình năm khoảng 10ºC, nhiều tháng dưới 0ºC. Lượng mưa trung bình năm 220mm. Mưa tập trung vào các tháng 5, 6, 7, 8.
  • E Ru-át: nhiệt độ trung bình trên 20ºC. Lượng mưa trung bình năm 82mm. Mưa tập trung và các tháng 1, 2, 3, nhưng rất ít.
  • Y-an-gun: nhiệt độ trung bình năm cao trên 25ºC. Lượng mưa trung bình nằm trên 2750mm. Mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 10.

BAIVIET.COM