Giải bài 1 Trang 89 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 89 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày.

Đề bài 1 Trang 89 SGK Sinh học 8:

Ở dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào ?

Lời giải câu 1 Trang 89 SGK Sinh học lớp 8:

Ở dạ dày diễn ra các hoạt động tiêu hóa sau :

– Biến đổi lí học của thức ăn (dạ dày co bóp làm nhuyễn, đảo trộn thức ăn và đẩy thức ăn xuống ruột).

– Biến đổi hóa học của thức ăn (dạ dày tiết dịch vị biến đổi hóa học thức ăn).

BAIVIET.COM