Giải bài 1 Trang 89 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 1 Trang 89 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 89 SGK Địa lí 9:

Nêu những thành tựu và khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp ở Bắc Trung Bộ.

Lời giải câu 1 Trang 89 SGK Địa lí lớp 9:

– Nông nghiệp:

  • Cây lúa được trồng thâm canh ở đồng bằng Thanh – Nghệ – Tĩnh.
  • Bình quân lương thực có hạt trên đầu người tăng từ 235,5kg/người năm 1995 lên 333,7kg/ người năm 2002
  • Một số cây công nghiệp hằng năm (lạc, vừng,…) được trồng với diện tích khá lớn.
  • Chăn nuôi trâu , nuôi trồng , đánh bắt thủy sản được phát triển.
  • Phát triển trồng rừng theo hướng nông lâm kết hợp.
  • Khó khăn: diện tích đất canh tác ít lại xấu, thiên tai thường xuyên xảy ra; dân số đông, cơ sở hạ tầng kém phát triển; đời sống dân cư rất khó khăn.

– Công nghiệp:

  • Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 1995 – 2002 tăng rõ rệt.
  • Công nghiệp khai khoáng và sản xuất vật liêu xây dựng là hai ngành có thế mạnh ở Bắc Trung Bộ.
  • Các ngành công nghiệp chế biến gỗ, cơ khí, dệt kim, may mặc, chế biến thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ đang phát triển ở hầu khắp các địa phương.
  • Cơ sở hạ tầng kĩ thuật và công nghệ, cũng như cung ứng nhiên liệu, năng lượng của vùng đang được cải thiện.

BAIVIET.COM