Giải bài 1 Trang 88 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 88 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang.

Đề bài 1 Trang 88 SGK Vật lý lớp 10:

Để khảo sát chuyển động ném ngang, ta chọn tọa độ đề – các như thế nào là thích hợp nhất? Nêu cách phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần theo hai trục của hệ tọa độ đó.

Lời giải câu 1 Trang 88 SGK Vật lý lớp 10:

Chọn hệ toạ độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần.

– Áp dụng định luật II Niu-tơn để lập các phương trình cho hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang.

– Tổng hợp hai chuyển động thành phần để được chuyển động tổng hợp (chuyển động thực).

– Vẽ được (một cách định tính) quỹ đạo parabol của một vật bị ném ngang.

(BAIVIET.COM)