Giải bài 1 Trang 88 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 88 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 26: Châu Chấu.

Đề bài 1 Trang 88 SGK Sinh học 7:

Nêu ba đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 88 SGK Sinh học lớp 7:

3 đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung:

– Cơ thể được chia thành 3 phần: đầu, ngực, bụng.

– Đầu có 1 đôi râu.

– Ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.

BAIVIET.COM