Giải bài 1 Trang 88 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 88 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 26: Sinh sản dinh dưỡng tự nhiên.

Đề bài 1 Trang 88 SGK Sinh học 6:

Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò, sinh sản bằng lá mà em biết.

Lời giải câu 1 Trang 88 SGK Sinh học lớp 6

+ Cây sinh sản bằng thân bò: cây khoai lang, cây rau má, cây trầu không, cây lá lốt, cây thanh long, cây sam nhật, cây khoai nước, cây rau bợ, cây dừa nước, cây rau muống, rau nhút …

+ Cây sinh sản bằng lá: cây thuốc bỏng, cây càng cua, cây sam nhật, cây bèo cái,…

BAIVIET.COM