Giải bài 1 Trang 87 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 1 Trang 87 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn.

Đề bài 1 Trang 87 SGK Toán Đại số lớp 10:

Tìm các giá trị x thỏa mãn điều kiện của mỗi bất phương trình sau:

Giai bai 1 Trang 87 SGK Toan Dai so lop 10 - De bai

Lời giải câu 1 Trang 87 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 1 Trang 87 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)