Giải bài 1 Trang 87 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 87 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 87 SGK Địa lí 7:

Quan sát các hình 27.1, 27.2 và dựa vào kiến thức đã học, nêu mối quan hệ giữa lượng mưa và lớp phủ thực vật ở châu Phi.

giai bai 1 trang 87 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu 1 Trang 87 SGK Địa lí lớp 7:

Mối tương quan giữa lượng mưa và lớp phủ thực vật ở châu Phi :

– Lượng mưa dưới 200mm: môi trường hoang mạc.

– Lượng mưa 200 – 1000mm: môi trường nhiệt đới và môi trường địa trung hải.

– Lượng mưa trên 1000mm: môi trường nhiệt đới và xích đạo ẩm.

(BAIVIET.COM)