Giải bài 1 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 22: Hệ thống điện quốc gia.

Đề bài 1 Trang 87 SGK Công nghệ 12:

Thế nào là hệ thống điện quốc gia?

Lời giải câu 1 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12:

Hệ thống điện quốc gia gồm có: nguồn điện, các lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc, được liên kết với nhau thành một hệ thống.

(BAIVIET.COM)