Giải bài 1 Trang 86 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 1 Trang 86 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam.

Đề bài 1 Trang 86 SGK Địa lí 8:

Căn cứ vào hình 24.1 tính khoảng cách (kilômét) từ Hà Nội tới thủ đô các nước Phi-líp–pin, Bru-nây, Xin-ga-po, Thái Lan.

giai bai 1 trang 86 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu 1 Trang 86 SGK Địa lí lớp 8:

– Xác định trên bản đồ thủ đô các nước Đông Nam Á (hình 24.1).

– Đo, tính khoảng cách từ Hà Nội tới thủ đô các nước. Chú ý, tỉ lệ bản đồ (1cm trên bản đồ tỉ lệ 1:30.000.000 bằng 30km ngoài thực địa).

BAIVIET.COM