Giải bài 1 Trang 86 SGK Địa lí lớp 5

Giải bài 1 Trang 86 SGK Địa lí lớp 5, phần câu hỏi và bài tập Bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư.

Đề bài 1 Trang 86 SGK Địa lí 5:

Nước ta có bao nhiêu dân tộc ? Dân tộc nào có số dân đông nhất, phân bố chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu ?

Lời giải câu 1 Trang 86 SGK Địa lí lớp 5:

– Nước ta có 54 dân tộc anh em.

– Dân tộc Kinh là dân tộc có số dân đông nhất chiếm hơn 80% dân số nước ta, phân bố tập trung ở đồng bằng, ven biển.

– Dân tộc ít người sinh sống ở vùng núi và cao nguyên.

(BAIVIET.COM)