Giải bài 1 Trang 85 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 85 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người.

Đề bài 1 Trang 85 SGK Sinh học 9:

Có thể nhận biết bệnh nhân Đao và bệnh nhân Tớcnơ qua các đặc điểm hình thái nào?

Lời giải câu 1 Trang 85 SGK Sinh học lớp 9:

– Bệnh nhân Đao có các biểu hiện qua hình thái bên ngoài: bé, lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lưỡi hơi thè ra, mắt một mí, hơi sâu, khoảng cách giữa hai mắt xa nhau, ngón tay ngắn.

– Bệnh nhân Tớcnơ có bề ngoài: bệnh nhân là nữ, lùn, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển.

(BAIVIET.COM)