Giải bài 1 Trang 85 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 85 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện.

Đề bài 1 Trang 85 SGK Sinh học 7:

Cơ thể Hình nhện có mấy phần? So sánh các phần cơ thế với Giáp xác. Vai trò của mỗi phần cơ thể?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 85 SGK Sinh học lớp 7:

Cơ thể hình nhện gồm có 2 phần là:

– Phần đầu – ngực: tấn công, định hướng, di chuyển.

– Phần bụng: có nội quan, cơ quan hô hấp, cơ quan sinh sản, cơ quan chăng tơ.

* Cấu tạo cơ thể như trên là tương tự với giáp xác. Tuy nhiên chúng khác giáp xác ở các điểm:

– Không có chân bụng.

– Phần phụ đầu – ngực có 6 đôi, trong đó có 4 đôi chân bò để di chuyển.

BAIVIET.COM