Giải bài 1 Trang 85 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 85 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 25: Biến dạng của lá.

Đề bài 1 Trang 85 SGK Sinh học 6:

Sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì ? Lá của một số loại cây xương rồng biến thành gai có ý nghĩa gì ?

Lời giải câu 1 Trang 85 SGK Sinh học lớp 6:

– Chức năng chính của lá là chế tạo chất dinh dưỡng cho cây.

– Một số loại cây có lá biến dạng để thực hiện những chức năng khác, giúp cây thích nghi tốt hơn với điều kiện sống của chúng.

– Lá một số loại cây xương rồng biến thành gai để giúp hạn chế thoát hơi nước qua lá trong điều kiện sống khô hạn và thiếu nước.

BAIVIET.COM