Giải bài 1 Trang 84 SGK Địa lí lớp 5

Giải bài 1 Trang 84 SGK Địa lí lớp 5, phần câu hỏi và bài tập Bài 8: Dân số nước ta.

Đề bài 1 Trang 84 SGK Địa lí 5:

Năm 2004, nước ta có bao nhiêu dân? Số dân nước ta đứng thứ mấy trong các nước ở Đông Nam Á ?

Lời giải câu 1 Trang 84 SGK Địa lí lớp 5:

+ Nước ta có dân số là 82 triệu người năm 2004.

+ Nước ta có dân số đứng thứ 3 trong số các nước ở Đông Nam Á.

(BAIVIET.COM)