Giải bài 1 Trang 84 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 1 Trang 84 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn.

Đề bài 1 Trang 84 SGK Công nghệ 6:

Em hãy cho biết chất dinh dưỡng nào trong thực phẩm dễ bị hao tổn nhiều trong quá trình chế biến ?

Lời giải câu 1 Trang 84 SGK Công nghệ lớp 6:

Các chất dinh dưỡng trong thực phẩm dễ bị hao tổn nhiều trong quá trình chế biến:

– Đun lâu mất nhiều sinh tố, nhất là sinh tố tan trong nước như sinh tố C, sinh tố B và PP.

– Rán lâu mất nhiều sinh tố, nhất là sinh tố tan trong chất béo như sinh tố A, D, E, K.

– Sinh tố B1 có trong nước cơm.

(BAIVIET.COM)