Giải bài 1 Trang 83 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 83 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng.

Đề bài 1 Trang 83 SGK Sinh học 8:

Thực chất biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là gì ?

Lời giải câu 1 Trang 83 SGK Sinh học lớp 8:

Thực chất biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là: Nhờ hoạt động phối hợp của răng, lưỡi, các cơ môi và má cùng các tuyến nước bọt làm cho thức ăn đưa vào khoang miệng trở thành viên thức ăn mềm, nhuyễn, thấm đẫm nước bọt và dễ nuốt.

BAIVIET.COM