Giải bài 1 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 1 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 – 1939).

Đề bài 1 Trang 83 SGK Lịch sử 11:

Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của cách mạng Trung Quốc trog những năm 1919 – 1939.

Lời giải câu 1 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 11:

Thời gianNội dung sự kiện
4/5/1919Phong trào Ngũ Tứ
7/1921Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời
12/4/1927Tưởng Giới Thạch tiến hành tàn sát, khủng bố những người cộng sản
10/1934Hồng quân phá vây, tiến hành cuộc Vạn lý trường chinh.
1/1935Hội nghị Tuân Nghĩa – Mao Trạch Đông trở thành người lãnh đạo
7/1937Nhật tiến hành chiến tranh, Quốc – Cộng hợp tác lần hai cùng kháng chiến chống Nhật.

(BAIVIET.COM)