Giải bài 1 Trang 82 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 82 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu.

Đề bài 1 Trang 82 SGK Sinh học 6:

 Hãy mô tả một thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá.

Lời giải câu 1 Trang 82 SGK Sinh học lớp 6:

Lấy 2 chậu cây, 1 chậu có lá và 1 chậu không có lá. Chùm túi nilông lên cả hai chậu. Sau một thời gian thì thấy ở chậu cây có lá xuất hiện hơi nước trong túi nilông, còn chậu không có lá thì không có hiện tượng. Chứng tỏ cây thoát hơi nước qua lá.

BAIVIET.COM