Giải bài 1 Trang 81 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 81 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác.

Đề bài 1 Trang 81 SGK Sinh học 7:

Sự phong phú, đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 81 SGK Sinh học lớp 7:

– Nói chung, ở các địa phương Việt Nam thường có các loại giáp xác sau : tôm, tép, cua, giận nước, chân kiến…

– Tuy nhiên, ở các địa hình khác nhau (vùng biển, đồng bằng và miền núi) thì các loài có khác nhau chút ít. Ví dụ, người ta có thể phân biệt được : cua biển, cua đồng và cua núi.

BAIVIET.COM