Giải bài 1 Trang 81 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 81 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng.

Đề bài 1 Trang 81 SGK Địa lí 7:

Tại sao nói “Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng”?

Lời giải câu 1 Trang 81 SGK Địa lí lớp 7:

– Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn: địa bàn sinh sống của con người ngày càng mở rộng, con người đã có mặt trên tất cả các châu lục, trên các đảo ngoài khơi xa. Con người còn vươn tới tầng bình lưu của khí quyển (trong các chuyến bay hàng không dân dụng), xuống tới thềm lục địa của các đại dương (trong các thiết bị lặn, các tàu ngầm,…).

– Thế giới chúng ta đang sống rất đa dạng vì:

+ Về hành chính: trên thế giới có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau về chế độ chính trị – xã hội.

+ Trong từng vùng lãnh thổ, có nhiều dân tộc khác nhau về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tiếng nói, văn hóa.

+ Trong các môi trường thiên nhiên, con người có nhiều hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ khác nhau, đi cùng với các hình thức tổ chức sản xuất này là các nền văn hóa khác nhau, các trình độ văn minh khác nhau, các quan niệm sông và mức sống khác nhau.

Sự tồn tại bên nhau, đan xen vào nhau, trao đổi và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn hóa trong một thời đại thông tin càng làm tăng thêm tính đa dạng của thế giới.

(BAIVIET.COM)