Giải bài 1 Trang 80 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 1 Trang 80 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 22: Việt Nam – đất nước, con người.

Đề bài 1 Trang 80 SGK Địa lí 8:

Mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm 2001 – 2010 của nước ta là gì?

Lời giải câu 1 Trang 80 SGK Địa lí lớp 8:

Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoa, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

BAIVIET.COM