Giải bài 1 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 1 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

Đề bài 1 Trang 8 SGK Lịch sử 9:

Hãy nêu những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa

Lời giải câu 1 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 9:

– Liên Xô và Đông Âu đều có chung một mục tiêu là xây dựng chủ nghĩa xã hội.

– Cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê-nin.

– Đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

(BAIVIET.COM)