Giải bài 1 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 1 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

Đề bài 1 Trang 8 SGK Lịch sử 7:

Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động như thế nào đến xã hội châu Âu?

Lời giải câu 1 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 7:

Những cuộc phát kiến địa lí đã góp phần thúc đẩy thương nghiệp phát triển và đem lại cho giai cấp tư sản châu Âu những nguồn nguyên liệu quý giá, những kho vàng bạc, châu báu khổng lồ cùng những vùng đất mênh mông ở châu Á, châu Phi và châu Mĩ.

(BAIVIET.COM)