Giải bài 1 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 1 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 1: Nhật Bản.

Đề bài 1 Trang 8 SGK Lịch sử 11:

Tại sao nói Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản ?

Lời giải câu 1 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 11:

– Làm sáng tỏ khái niệm về cuộc cách mạng tư sản.

+ Mục đích: lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản được tự do phát triển.

+ Lực lượng lãnh đạo: giai cấp tư sản.

+ Động lực cách mạng: đông đảo quần chúng nhân dân.

+ Kết quả, ý nghĩa: nền thống trị của giai cấp tư sản được thiết lập, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ.

– Tìm những điểm giống và khác với cuộc Duy tân Minh Trị để giải thích.

(BAIVIET.COM)