Giải bài 1 Trang 8 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 1 Trang 8 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất.

Đề bài 1 Trang 8 SGK Địa lí 6:

Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 10º, ta vẽ một kinh tuyến thì có tất cả bao nhiêu kinh tuyến ? Nếu cứ cách 10º ta vẽ một vĩ tuyến thì sẽ có bao nhiêu vĩ tuyến Bắc và bao nhiêu vĩ tuyến Nam?

Lời giải câu 1 Trang 8 SGK Địa lí lớp 6:

Trên quả Địa cầu:

– Nếu cử cách 10º, ta vẽ một kinh tuyến, thì có tất cả 36 kinh tuyến.

– Nếu cứ 10º, ta vẽ một vĩ tuyến thì ta có 9 vĩ tuyến Bắc ở nửa cầu Bắc và 9 vĩ tuyến Nam ở nửa cầu Nam. Đường Xích đạo là vĩ tuyến 0º chung cho cả hai nửa cầu. Vĩ tuyến 90ºB ở cực Bắc và vĩ tuyến 90ºN ở cực Nam là hai điểm cực Bắc và cực Nam.

(BAIVIET.COM)