Giải bài 1 Trang 79 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 79 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 23: Cây có hô hấp không.

Đề bài 1 Trang 79 SGK Sinh học 6:

Muốn chứng minh được cây có hô hấp, ta phải làm những thí nghiệm gì ?

Lời giải câu 1 Trang 79 SGK Sinh học lớp 6:

Lấy 2 cốc nước vôi trong giống nhau, đặt lên 2 tấm kính ướt rồi dùng 2 chuông thuỷ tinh A và B úp vào, trong chuông A có đặt một chậu cây. Cho cả 2 chuông thí nghiệm vào chỗ tối. Sau khoảng 6 giờ, thấy cốc nước vôi ở chuông A bị đục và trên mặt có một lớp váng trắng dày, cốc nước vôi ở chuông B vẫn còn trong và trên mặt chỉ có một lớp váng trắng rất mỏng. Điều đó chứng tỏ cây hô hấp. Quá trình cây hô hấp sẽ lấy khí oxi bên ngoài môi trường và thải ra môi trường khí Cacbonic.

BAIVIET.COM