Giải bài 1 Trang 79 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 79 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam.

Đề bài 1 Trang 79 SGK Lịch sử 10:

Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang – Âu Lạc.

Lời giải câu 1 Trang 79 SGK Lịch sử lớp 10:

– Nông nghiệp dùng cày ngày càng phát triển, cùng với nghề nông, cư dân Đông Sơn còn săn bắn, chăn nuôi và đánh cá, làm nghề thủ công. Sự phân công lao động trong xã hội giữa nông nghiệp và thủ công xuất hiện.

– Sự chuyển biến trong kinh tế tạo tiền đề cho sự chuyển biến xã hội. Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng và phổ biến.

– Sự chuyển biến về kinh tế và xã hội nói trên đòi hỏi cấp thiết phảo có các hoạt động trị thủy, thủy lợi để phục vụ nông nghiệp. Cùng thời gian này yêu cầu chống ngoại xâm được đặt ra. Những điều đó dẫn đến sự ra đời sớm của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.

(BAIVIET.COM)