Giải bài 1 Trang 79 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 1 Trang 79 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất.

Đề bài 1 Trang 79 SGK Địa lí 6:

Đất (hay thổ nhưỡng) gồm những thành phần nào?

Lời giải câu 1 Trang 79 SGK Địa lí lớp 6:

Đất (hay thổ nhưỡng) gồm các thành phần:

– Khoáng chất do đá mẹ bị phá huỷ mà thành.

– Chất hữu cơ do xác sinh vật cung cấp cho đất.

– Nước và không khí tồn tại trong các khe hở của các hạt đất.

(BAIVIET.COM)