Giải bài 1 Trang 78 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 78 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.

Đề bài 1 Trang 78 SGK Sinh học 12:

Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng những cách nào?

Lời giải câu 1 Trang 78 SGK Sinh học lớp 12:

Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi thường là biến dị tổ hợp và được tạo ra bằng cách lai giống (lai các dòng thuần chủng với nhau), sau đó chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn. Phương pháp tạo biến dị bằng tác nhân gây đột biến ít được sử dụng. Vì phần lớn các tác nhân gây đột biến gây hại đối với động vật.

(BAIVIET.COM)