Giải bài 1 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 1 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài 1 Trang 78 SGK Lịch sử 11:

Nêu ngắn gọn các giai đoạn phát triển chính của nước Nhật trong những năm 1918 – 1939.

Lời giải câu 1 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 11:

* Giai đoạn 1: 1918 – 1929:

– Những năm 1918 – 1923:

+ Kinh tế phát triển vượt bậc.

+ Phong trào đấu tranh của công nhân diên ra mạnh mẽ và Đảng Cộng sản Nhật Bản được thành lập (7 – 1922).

– Những năm 1924 – 1927: ổn định, kinh tế phục hồi và phát triển vượt mức so với trước chiến tranh.

– Những năm 1927 – 1929: khủng hoảng kinh tế – tài chính.

* Giai đoạn 2: 1929 – 1933: thời kì khủng hoảng kinh tế và quá trình quân phiệt hoá bộ máy nhà nước.

* Giai đoạn 3 : 1933 – 1939:

– Phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật chống chủ nghĩa quân phiệt diễn ra quyết liệt.

– Nhật ra sức đi xâm lược đánh chiếm các nước khác.

(BAIVIET.COM)