Giải bài 1 Trang 78 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 78 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi.

Đề bài 1 Trang 78 SGK Địa lí 7:

Cho biết một số hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc ở vùng núi. Tại sao các hoạt động kinh tế này lại đa dạng và không giống nhau giữa các địa phương, các châu lục?

Lời giải câu 1 Trang 78 SGK Địa lí lớp 7:

– Một số hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc ở vùng núi: trồng trọt, chăn nuôi, khai thác và chế biến lâm sản, ngành nghề thủ công gia truyền…

– Các hoạt động kinh tế này đa dạng và không giống nhau giữa các địa phương các châu lục vì phù hợp với môi trường vùng núi và tập quán dân tộc…

(BAIVIET.COM)