Giải bài 1 Trang 76 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 76 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp.

Đề bài 1 Trang 76 SGK Sinh học 6:

Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp.

Lời giải câu 1 Trang 76 SGK Sinh học lớp 6:

Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp:

– Ánh sáng : nhu cầu sử dụng ánh sáng của các loại cây khác nhau thì khác nhau.

– Nước: thiếu hoặc thừa nước thì quá trình quang hợp của cây đều gặp khó khăn.

– Khí cacbônic: nếu hàm lượng khí cacbônic trong không khí đạt quá cao (0,2%) thì cây sẽ chết.

– Nhiệt độ: Cây quang hợp bình thường trong khoảng nhiệt độ từ 20ºC – 30ºC. Nếu nhiệt độ quá cao hay thấp quá thì quá trình quang hợp bị giảm hoặc bị ngừng trệ.

BAIVIET.COM