Giải bài 1 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 1 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935.

Đề bài 1 Trang 76 SGK Lịch sử 9:

Phong trào cách mạng nước ta đến năm 1935 đã phát triển trở lại như thế nào?

Lời giải câu 1 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 9:

Phong trào cách mạng nước ta đến năm 1935 đã phát triển trở lại, hệ thống tổ chức Đảng ở trong nước nói chung đã được khôi phục.

– Các xứ ủy Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì lần lượt được lập lại.

– Các đoàn thể Công hội, Nông hội và các tổ chức của các lực lượng xã hội khác cũng được lập lại.

– Khắp nơi trong nước, phong trào đã dần dần được phục hồi.

– Đến tháng 3-1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp ở Ma Cao (Trung Quốc) chuẩn bị cho một cao trào cách mạng mới.

(BAIVIET.COM)