Giải bài 1 Trang 76 SGK Hóa học lớp 9

Giải bài 1 Trang 76 SGK Hóa học lớp 9, phần bài tập Bài 25: Tính chất của phi kim.

Đề bài 1 Trang 76 SGK Hóa học lớp 9:

Hãy chọn câu đúng :

a) Phi kim dẫn điện tốt.

b) Phi kim dẫn nhiệt tốt.

c) Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thái rắn, khí.

d) Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém.

Lời giải câu 1 Trang 76 SGK Hóa học lớp 9:

Chọn câu d) đúng.

(BAIVIET.COM)