Giải bài 1 Trang 76 SGK Địa lí lớp 5

Giải bài 1 Trang 76 SGK Địa lí lớp 5, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Sông ngòi.

Đề bài 1 Trang 76 SGK Địa lí 5:

Nêu tên và chỉ trên bản đồ một số sông ở nước ta.

Lời giải câu 1 Trang 76 SGK Địa lí lớp 5:

+ Miền Bắc: Sông Hồng, sông Lô, sông Thái Bình, sông Đà.

+ Miền Trung: Sông Mã, sông Cả, sông Gianh, Sông Thu Bồn, sông Đà Rằng.

+ Miền Nam: sông Đồng Nai sông Tiền, sông Hậu.

(BAIVIET.COM)