Giải bài 1 Trang 75 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 1 Trang 75 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đề bài 1 Trang 75 SGK Địa lí 9:

Điều kiện tự nhiên của Đồng bằng Sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế – xã hội ?

Lời giải câu 1 Trang 75 SGK Địa lí lớp 9:

– Thuận lợi:

  • Đất phù sa sông Hồng màu mỡ.
  • khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh nên có thể trồng cây nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới. Có khả năng thâm canh, xen canh, tăng vụ và đưa vụ đông lên thành vụ chính.
  • Tài nguyên nước dồi dào, thuận lợi cung cấp nước cho tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt
  • Tài nguyên khoáng sản có giá trị đáng kể là các mỏ đá, sét cao lanh, than nâu, khí tự nhiên.
  • Tài nguyên biển đang được khai thác có hiệu quả nhờ phát triển nuôi trồng và đáng bắt thủy sản, du lịch,…

– Khó khăn:

  • Diện tích đất lầy thụt, đất mặn đất phèn cần được cải tạo.
  • Rìa đồng bằng một số nơi đất đã bạc màu.
  • Chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán,..

BAIVIET.COM