Giải bài 1 Trang 75 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 1 Trang 75 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 24: Biển và đại dương.

Đề bài 1 Trang 75 SGK Địa lí 6:

Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau?

Lời giải câu 1 Trang 75 SGK Địa lí lớp 6:

Độ muối của các biển và đại dương khác nhau, tuỳ thuộc vào nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít, độ bốc hơi lớn hay nhỏ.

(BAIVIET.COM)