Giải bài 1 Trang 75 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 1 Trang 75 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 15: Cơ sở của ăn uống hợp lí.

Đề bài 1 Trang 75 SGK Công nghệ 6:

Thức ăn có vai trò gì đối với cơ thể chúng ta ?

Lời giải câu 1 Trang 75 SGK Công nghệ lớp 6:

Thức ăn có vai trò cung cấp chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể chúng ta.

(BAIVIET.COM)