Giải bài 1 Trang 74 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 74 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc.

Đề bài 1 Trang 74 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt) của lực đàn hồi của:

a) Lò xo

b) Dây cao su, dây thép

c) Mặt phẳng tiếp xúc.

Lời giải câu 1 Trang 74 SGK Vật lý lớp 10:

Lò xo:

– Điểm đặt :2 đầu lò xo

– Phương :trùng với trục lò xo

– Chiều :ngược của lực đàn hồi ngược với chiều của ngoại lực gây biến dạng

Dây cao su, dây thép:

– Điểm đặt :2 đầu

– Phương :cùng phương với lực gây biến dạng

– Chiều :ngược của lực đàn hồi ngược với chiều của ngoại lực gây biến dạng

Mặt phẳng tiếp xúc:

– Điểm đặt :tại mặt tiếp xúc

– Phương :cùng phương với lực gây biến dạng

– Chiều : ngược chiều với chiều gây ra biến dạng

(BAIVIET.COM)