Giải bài 1 Trang 74 SGK Lịch sử lớp 12

Giải bài 1 Trang 74 SGK Lịch sử lớp 12, phần bài tập Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000.

Đề bài 1 Trang 74 SGK Lịch sử 12:

Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000.

Lời giải câu 1 Trang 74 SGK Lịch sử lớp 12:

Niên biểuSự kiện
1945 – 1991– Trật tự hai cực Ianta ra đời

– Thắng lợi của phong trào cách mạng dân tộc dân chủ ở nhiều nước.

– Mĩ vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh.

– Tây Âu và Nhật Bản lần lượt trở thành những trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

– Cuộc cách mạng KH-KT mang lại những thành tựu quan trọng đối với nhân loại.

1991 – 2000– Trật tự hai cực tan rã.

– Xu thế toàn cầu hóa và những ảnh hưởng của nó.

– Ở nhiều nơi trên thế giới vẫn diễn ra các cuộc xung đột.

(BAIVIET.COM)