Giải bài 1 Trang 73 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 73 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm.

Đề bài 1 Trang 73 SGK Sinh học 7:

Vì sao lại xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp ?

Lời giải câu 1 Trang 73 SGK Sinh học lớp 7:

Mực bơi nhanh, ốc sên bò chậm, nhưng lại được xếp chung vào một ngành Thân mềm, vì chúng có đặc điểm giống nhau :

– Thân mềm, cơ thể không phân đốt.

– Có vỏ đá vôi bảo vệ cơ thể.

– Có hệ tiêu hóa phân hóa.

– Có khoang áo phát triển.

BAIVIET.COM