Giải bài 1 Trang 73 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 73 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 73 SGK Sinh học 12:

Nêu đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối.

Lời giải câu 1 Trang 73 SGK Sinh học lớp 12:

Đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối:

– Trong quần thể ngẫu phối, các cá thể có kiểu gen khác nhau kết đôi với nhau một cách ngẫu nhiên sẽ tạo nên một lượng biến dị di truyền rất lớn trong quần thể làm nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống.

– Quần thể ngẫu phối có thể duy trì tần số các kiểu gen khác nhau trong quần thể một cách không đổi trong những điều kiện nhất định. Như vậy, một đặc điểm qua trọng của quần thể ngẫu phối là duy trì được sự đa dạng di truyền của quần thể.

(BAIVIET.COM)