Giải bài 1 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 1 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài 1 Trang 73 SGK Lịch sử 11:

Vì sao kinh tế Mĩ phát triển mạnh trong thập niên 20 của thế kỉ XX?

Lời giải câu 1 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 11:

– Trong những năm 20 của thế kỉ XX Mĩ bước vào thời kì phồn vinh, là nước giàu nhất thế giới

– Nguyên nhân:

+ Thu được nhiều lợi nhuận do buôn bán vũ khí trong chiến tranh

+ Không bị chiến tranh tàn phá

+ Là nước thắng trận, trở thành chủ nợ của Châu Âu

+ Sớm áp dụng khoa học-kĩ thuật vào trong sản xuất

+ Biết sử dụng phương pháp quản lí sản xuất tiên tiến, mở rộng quy mô và chuyên môn hóa trong sản xuất

(BAIVIET.COM)