Giải bài 1 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy.

Đề bài 1 Trang 73 SGK Lịch sử 10:

Trình bày những giai đoạn phát triển chính của thời nguyên thủy ở Việt Nam.

Lời giải câu 1 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 10:

– Cách ngày nay 30 – 40 vạn năm, trên đất nước Việt Nam đã có Người tối cổ sinh sống.

– Cách ngày nay trên dưới 2 vạn năm, Người tối cổ đã chuyển hóa thành người tinh khôn và công xã thị tộc được hình thành

– Cách ngày nay khoảng 6000 – 12000, công xã thị tộc bước vào thời kì phát triển.

– Cách ngày nay khoảng 3000 – 4000 năm, công cụ bằng đồng xuất hiện, công xã thị tộc bước vào giai đoạn tan rã.

(BAIVIET.COM)