Giải bài 1 Trang 73 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 1 Trang 73 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất.

Đề bài 1 Trang 73 SGK Địa lí 8:

Quan sát hình 20.1, ghi vào vở:

– Tên các châu lục, các đại dương theo thứ tự: I, II … X

– Tên các đảo lớn theo thứ tự: 1, 2 … 11

– Tên các sông, hồ lớn theo thứ tự: a, b, … v

giai bai 1 trang 73 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu 1 Trang 73 SGK Địa lí lớp 8:

– Tên các châu lục, đại dương trên lược đồ được dùng các kí hiệu như sau:

I: Lục đại Bắc MĩVI: Châu Đại Dương
II: Lục địa Nam MĩVII: Bắc Băng Dương
III: Châu ÂuVIII: Đại Tây Dương
IV: Châu PhiIX: Ấn Độ Dương
V: Châu ÁX: Thái Bình Dương

– Tên các đảo lớn:

1 Gron-len7. Hôn-su
2. Ai-xơ-len8. Ca-li-man-ta
3. Anh, Ai- len9. Xu-ma-tơ-ra
4. Cu-ba10. Nui Ghi-nê
5. Xi-xin11. Nui Di-lân
6. Ma-đa-ga-xca

– Tên các sông, hồ lớn theo các kí hiệu sau:

A-ma-dôn: fẤn: vBai-can: x
Hằng: uCông gô: aCô-lô-ra-đô: a
Dăm-be-di: oĐ-nuyp: IEn-bơ: h
I-e-nit-xây: dHoàng Hà: sHồ Nô lệ lơn: b
Lê-na: rMi-xi-xi-pi: cNgũ Hồ: d
Ni-giê: mNin: lO-bi: p
Ô-ri-nô-cô: ePa-ra- na: gTrường giang: t
Vôn-ga: k

BAIVIET.COM